Waterland

Waterland

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen.

Les 1: Leven met de zee

De lesdoelen zijn:

Les 2: Waterwegen

De lesdoelen zijn:

Les 3: Onder de loep

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

Het lesdoel is:

De begrippen:

Dijk, duin, zeespiegel, riviermonding, waterkering, waterweg, rivier, kanaal, polder, terp.

Spelletjes

Wat hoort er bij een rivier en wat bij een kanaal?

Bekijk de filmpjes en beantwoord de vragen.

Ken jij de steden en de wateren?

Ken jij de gebieden en de steden?