Onderweg

Onderweg

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen.

Les 1: Van huis naar school

Wat leren de kinderen?

  1. Waarnemen: Wat zie je op een bepaalde plek?
  2. Herkennen: Wat is dat wat je ziet? Zie je dat ook op andere plaatsen?
  3. Verklaren: Waarom is dat juist op die plaatsen?
  4. Waarderen: Wat betekent dit voor de mensen die hier wonen? Is het fijn, goed, nuttig of juist lastig, vervuilend, gevaarlijk?

Les 2: De klas in beeld

Wat leren de kinderen?

Les 3: De kaart

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

De lesdoelen zijn:

De begrippen:

Aardrijkskunde, wijk, buurt, ruimte, inrichten, plattegrond, schaal, legenda, kaart.

Spelletjes:

Wat weet jij van plattegronden en kaarten?

Weet jij de weg in Artis?

Win je het van de computer? Kijk in de legenda, de pictogrammen wijzen je de weg.

Ken jij de begrippen?