Getalbegrip

Stop de getallen in de juiste doosjes

Zet de getallen in de juiste volgorde (sprongen van 5)

Rekenen voor ’n miljoen

Welke getallen zijn groter?

Welke getallen zijn kleiner?