Op deze pagina vind je instructiefilmpjes over breuken.

Wat zijn breuken en hoe schrijft je een breuk op?


Vereenvoudigen van breuken

Gelijknamig maken van breuken

Optellen van breuken

Vermenigvuldigen van breuken


Delen met breuken