DVS

Middels ‘De Vreedzame School’ streven wij ernaar om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn.

Een omgeving waarin een ieder zich betrokken voelt en conflicten constructief opgelost worden.

Uit ervaringen van anderen is gebleken dat kinderen zich veiliger voelen op “De Vreedzame School”.

Onder de tabladen van elk thema staan spelletjes, waarmee de kinderen de begrippen die tijdens de thema’s aangeboden worden, kunnen oefenen.

Zijn er belangrijke afspraken gemaakt in de groep, dan worden deze vermeld bij het betreffende thema.

Onder eigen materialen staan materialen die juf Daphne gebruikt.

Gekochte materialen t.b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling en

zelfgemaakte materialen n.a.v. de lessen “De Vreedzame School”.