De wereld om ons heen

De wereld om je heen

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen.

Les 1: Allemaal natuur

De lesdoelen zijn:

Les 2: Allemaal dieren

De lesdoelen zijn:

Les 3: Kleine wezens

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

De lesdoelen zijn:

De begrippen:

Levend, kenmerken, zoogdieren, reptielen, amfibieën, kieuwen, ongewervelde dieren, insecten, schimmel, bacterie.

Spelletjes:

Quiz.

Wat heeft een vis en waar gebruikt hij het voor?

Gewerveld of ongewerveld?

Is het een insect?

Een schimmel of een bacterie?

Galgje. Ben jij klaar voor de toets?