De middeleeuwse stad

De middeleeuwse stad

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen. Ouders kunnen op deze pagina lezen wat hun kind leert. De kinderen kunnen de lesstof extra oefenen d.m.v. spelletjes.

Les 1: De boer krijgt hulp

De lesdoelen zijn:

Les 2: Naar de stad

De lesdoelen zijn:

Les 3: Leven in de stad

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

De lesdoelen zijn:

De begrippen:

Keerploeg, drieslagstelsel, ambachten, handel, markt, stad, stadsmuur, stadspoort, gracht, kooplieden, de pest.

 

Spelletjes

Quiz met filmpjes.

Galgje.