Om ons heen

Om ons heen

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen.

Les 1: De groeten uit…

De lesdoelen zijn:

Les 2: Dorp en stad

De lesdoelen zijn:

Les 3: De kaart

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

De lesdoelen zijn:

De begrippen:

Landschap, platteland, woonplaats, stad, dorp, voorzieningen, centrum, windrichting, Noordpool, Zuidpool.

 

Spelletjes:

Ken jij de provincies en de plaatsen?

Galgje

Een stad of een dorp?

Ligt het in het westen, oosten, noorden of zuiden?