TaalTaalActiefthema8

Een kruiswoordraadsel

Een of meer goede antwoorden

Hoeveel hoofdletters ontbreken er?

let-ter-gre-pen

Welk leesteken ontbreekt er?

In welke volgorde gebeurde het?

Memorie

In de lucht

Zet jij deze in-de-war-zin goed?

Zet de woorden op alfabetische volgorde

Enkelvoud of meervoud?

Welk gevoel kies jij?