Leven als jager of boer

Leven als jager of boer

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen. Ouders kunnen op deze pagina lezen wat hun kind leert. De kinderen kunnen de lesstof extra oefenen d.m.v. spelletjes.

Les 1: Nederland lang geleden

De lesdoelen zijn:

Les 2: Jagen en verzamelen

De lesdoelen zijn:

Les 3: Jagers en boeren

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

De lesdoelen zijn:

De begrippen:

Ijstijd, toendra, mammoet, rendier, prehistorie, jagers, verzamelaars, nomaden, archeoloog, boeren.

 

Spelletjes

Wat hoort bij elkaar?

Memorie

kruiswoordraadsel