Platteland

Platteland

Het begin van het thema begint met een openingsverhaal. Daarna volgen de lessen.

Les 1: Wat eten we?

De lesdoelen zijn:

Les 2: Werken in de landbouw

De lesdoelen zijn:

Les 3: Onder de loep

De lesdoelen zijn:

Les 4: Goed om te weten

De lesdoelen zijn:

De begrippen:

Landbouw, akkerbouw, tuinbouwer, veehouder, grasland, veeteelt, mest, kunstmest, kas, glastuinbouw.

 

Spelletjes:

Waar komt ons eten vandaan?

Tuinbouw of glastuinbouw?

Weet jij alles van dit thema?

Wat zijn de hoofdsteden van de provincies?

Ken jij de provincies?

Weet jij waar de provincies en hoofdsteden liggen?